O'Reilly logo

100 sposobów na Perl by Curtis Ovid Poe, Damian Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Sposoby zwiększające produktywność: Sposoby 1. – 11.

Każdy pragnie być bardziej produktywny. Prawdopodobnie taki jest główny powód, dla którego większość ludzi sięga po Perla: chcą zrobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie i przy możliwie najmniejszym nakładzie pracy.

Produktywność to jednak nie tylko oszczędność czasu. Możliwość oszczędzenia sobie pracy jest pewnie nawet ważniejsza, niezależnie od tego, czy chodzi o łatwe odszukiwanie informacji, których potrzebujemy, automatyzację cyklicznie powtarzających się zadań, czy znajdowanie sposobów, by nie myśleć o standardowych zadaniach i pracach, które często powtarzamy. Strategię taką można nazwać bezlitosną automatyzacją (ang. relentless automation) — znajdujemy każde, najdrobniejsze ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required