O'Reilly logo

100 sposobów na Perl by Curtis Ovid Poe, Damian Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Praca z modułami: Sposoby 28. – 42.

Być może największą innowacją wprowadzoną w Perlu 5 jest sama idea modułów. Umożliwiają one modyfikowanie języka i przygotowywanie użytecznego pomocniczego kodu w znacznie szerszym zakresie, niż Larry Wall i twórcy Perla 5 sądzili. (Kto mógł przewidzieć na przykład powstanie sieci CPAN lub modułów z grupy Acme::*, prawda?).

Programiści wykorzystujący Perl w poważnej pracy zapewne spędzać będą wiele czasu, pracując z modułami: instalując je, aktualizując, ściągając z sieci, obchodząc ich tajemnicze i niezbyt pomocne funkcje, a nawet rozprowadzając moduły wraz z programami. Dlatego warto wiedzieć, jak działają moduły Perla i w jaki sposób korzystać z nich jak najefektywniej.

Oto kilka przykładów, pokazujących, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required