O'Reilly logo

100 sposobów na Perl by Curtis Ovid Poe, Damian Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Poznaj swój kod: Sposoby 70. – 83.

Introspekcja to nie tylko psychologiczne ćwiczenie pomagające nam zrozumieć samych siebie. Może być również znakomitym sposobem, by ustalić, co właściwie Perl myśli o naszym programie.

Czemu to ma aż takie znaczenie? Istnieje wiele zaawansowanych technik badania, które właściwie zastosowane pozwalają zaoszczędzić programiście sporo czasu, wysiłku i problemów. Kluczem jest tu jednak słowo „właściwie” — dopóki nie będziemy wiedzieli, co jest właściwe, a co nie, nie uda nam się tak naprawdę zgłębić sekretów zaawansowanego programowania w Perlu.

Mimo wszystkich zakamarków, szczelin i ukrytych sekretów, których pełen jest rdzeń Perla, istnieje tak naprawdę tylko kilka technik, które programista koniecznie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required