O'Reilly logo

100 sposobów na Perl by Curtis Ovid Poe, Damian Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

100 Sposobów na Perl

Damian Conway

Curtis "Ovid" Poe

Tytuł oryginału: Perl Hacks: Tips & Tools for Programming, Debugging, and Surviving

Tłumaczenie: Sławomir Dzieniszewski

ISBN: 978-83-246-6135-0

Authorized translation of the English edition of Perl Hacks, 1st Edition © 2006 O’Reilly Media, Inc. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., the owner of all rights to publish and sell the same.

Polish language edition published by Helion S.A.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required