O'Reilly logo

100 sposobów na Perl by Curtis Ovid Poe, Damian Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

O autorach

Użytkownik kryjący się pod pseudonimem chromatic pracuje dla firmy O’Reilly Media, dla której edytuje niekomercyjne witryny O’Reilly Network, propagujące ideę darmowego i swobodnego kodu źródłowego (ang. free and open source). W wolnym czasie zajmuje się pisaniem książek takich jak ta. W nielicznych wolnych chwilach, które mu jeszcze pozostały, pisze kody modułów Perla dla sieci CPAN, programuje w językach Perl 5, Perl 6, Parrot i nawet w kompilatorze Pugs. Mieszka trochę na zachód od Portland, w stanie Oregon, nad strumieniem, opodal lasu, i marzy, by pewnego dnia zrealizować kilka z projektów, które od dawna sobie planuje, takich jak napisanie powieści, narysowanie komiksu, przygotowanie serialu telewizyjnego czy wreszcie solidne ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required