O autorach

Użytkownik kryjący się pod pseudonimem chromatic pracuje dla firmy O’Reilly Media, dla której edytuje niekomercyjne witryny O’Reilly Network, propagujące ideę darmowego i swobodnego kodu źródłowego (ang. free and open source). W wolnym czasie zajmuje się pisaniem książek takich jak ta. W nielicznych wolnych chwilach, które mu jeszcze pozostały, pisze kody modułów Perla dla sieci CPAN, programuje w językach Perl 5, Perl 6, Parrot i nawet w kompilatorze Pugs. Mieszka trochę na zachód od Portland, w stanie Oregon, nad strumieniem, opodal lasu, i marzy, by pewnego dnia zrealizować kilka z projektów, które od dawna sobie planuje, takich jak napisanie powieści, narysowanie komiksu, przygotowanie serialu telewizyjnego czy wreszcie solidne ...

Get 100 sposobów na Perl now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.