Przedmowa

Perl to język zaopatrzony w bardzo bogate i ekspresyjne słownictwo. Od czasu swego pierwszego pojawienia się w 1987 roku bardzo szybko ewoluował z prostego narzędzia do raportowania i szybkiego wyszukiwania tekstu w zaawansowany język umożliwiający programowanie stron WWW, zarządzanie danymi, budowanie interfejsów użytkownika GUI, pełniący funkcję spoiwa dla narzędzi automatyzujących, a nawet umożliwiający pisanie zaawansowanych, pełnowymiarowych aplikacji. Jest dla internetu czymś w rodzaju taśmy klejącej lub uniwersalnego szwajcarskiego scyzoryka.

Podobnie jak taśma klejąca czy uniwersalne narzędzia majsterkowicza, Perl pozwala obecnie na zaprogramowanie praktycznie wszystkiego, co nam tylko przyjdzie do głowy.

Programista, który chce ...

Get 100 sposobów na Perl now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.