O'Reilly logo

100 sposobów na Perl by Curtis Ovid Poe, Damian Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

Perl to język zaopatrzony w bardzo bogate i ekspresyjne słownictwo. Od czasu swego pierwszego pojawienia się w 1987 roku bardzo szybko ewoluował z prostego narzędzia do raportowania i szybkiego wyszukiwania tekstu w zaawansowany język umożliwiający programowanie stron WWW, zarządzanie danymi, budowanie interfejsów użytkownika GUI, pełniący funkcję spoiwa dla narzędzi automatyzujących, a nawet umożliwiający pisanie zaawansowanych, pełnowymiarowych aplikacji. Jest dla internetu czymś w rodzaju taśmy klejącej lub uniwersalnego szwajcarskiego scyzoryka.

Podobnie jak taśma klejąca czy uniwersalne narzędzia majsterkowicza, Perl pozwala obecnie na zaprogramowanie praktycznie wszystkiego, co nam tylko przyjdzie do głowy.

Programista, który chce ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required