O'Reilly logo

125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II by Andrew Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Zapory sieciowe: Sposoby 44. – 53.

Podczas projektowania sieci często wskazane jest wyznaczenie reguł decydujących o tym, jak i gdzie będą dostępne pewne podstawowe usługi sieciowe. Zasadniczą rolę we wprowadzaniu tych reguł w życie odgrywa zapora sieciowa (ang. firewall), która umożliwia administratorom szczegółowe określenie związków zaufania pomiędzy poszczególnymi sieciami i komputerami.

Zapora sieciowa może zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do usług na poziomie sieci, zanim osoba atakująca będzie miała szansę wykorzystania ich do swoich celów. Pozwala ona zarówno ograniczyć przepływ informacji w sieci, jak również zapobiec wyciekom informacji. Pomaga uchronić przed rozprzestrzenianiem się robaków sieciowych oraz może zapobiec ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required