O'Reilly logo

125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II by Andrew Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Bezpieczne tunele: Sposoby 92. – 105.

Niezaufane sieci komputerowe, takie jak internet czy publiczne sieci bezprzewodowe, mogą okazać się środowiskami nieprzyjaznymi. Na szczęście czyhające w nich niebezpieczeństwa można w pewnym stopniu opanować. Rozdział ten poświecony jest konfigurowaniu bezpiecznych, szyfrowanych połączeń w niezaufanych sieciach. Niektóre zaprezentowane w nim rozwiązania koncentrują się na zapewnieniu bezpiecznego i szyfrowanego mechanizmu transportowego, a inne omawiają tworzenie wirtualnych sieci prywatnych (VPN). Stosując szyfrowanie i enkapsulację można budować wiarygodne połączenia w dowolnych sieciach, nawet opanowanych przez złoczyńców usiłujących podsłuchiwać i ingerować w przesyłane nimi dane.

Z rozdziału ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required