Rozdział 10. Bezpieczne tunele: Sposoby 92. – 105.

Niezaufane sieci komputerowe, takie jak internet czy publiczne sieci bezprzewodowe, mogą okazać się środowiskami nieprzyjaznymi. Na szczęście czyhające w nich niebezpieczeństwa można w pewnym stopniu opanować. Rozdział ten poświecony jest konfigurowaniu bezpiecznych, szyfrowanych połączeń w niezaufanych sieciach. Niektóre zaprezentowane w nim rozwiązania koncentrują się na zapewnieniu bezpiecznego i szyfrowanego mechanizmu transportowego, a inne omawiają tworzenie wirtualnych sieci prywatnych (VPN). Stosując szyfrowanie i enkapsulację można budować wiarygodne połączenia w dowolnych sieciach, nawet opanowanych przez złoczyńców usiłujących podsłuchiwać i ingerować w przesyłane nimi dane.

Z rozdziału ...

Get 125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.