Twórcy książki

O autorze

Andrew Lockhart pochodzi z Południowej Kalifornii, ale obecnie mieszka w północnej części stanu Kolorado, gdzie poznaje arkana wiedzy tajemnej — śledzenia działania zdeasemblowanych programów binarnych, a jednocześnie zmaga się z panującym tam zimnem. Andrew zdobył wyższe wykształcenie informatyczne na Uniwersytecie Kolorado i przez pewien czas był konsultantem bezpieczeństwa informatycznego małych firm. W czasie wolnym od pisania książek pracuje jako starszy analityk do spraw bezpieczeństwa w Network Chemistry, wiodącej firmie zajmującej się bezpieczeństwem sieci bezprzewodowych. Andrew jest również członkiem zespołu redakcyjnego projektu Wireless Vulnerabilities and Exploits (http://www.wirelessve.org) oraz regularnie ...

Get 125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.