O'Reilly logo

125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II by Andrew Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Twórcy książki

O autorze

Andrew Lockhart pochodzi z Południowej Kalifornii, ale obecnie mieszka w północnej części stanu Kolorado, gdzie poznaje arkana wiedzy tajemnej — śledzenia działania zdeasemblowanych programów binarnych, a jednocześnie zmaga się z panującym tam zimnem. Andrew zdobył wyższe wykształcenie informatyczne na Uniwersytecie Kolorado i przez pewien czas był konsultantem bezpieczeństwa informatycznego małych firm. W czasie wolnym od pisania książek pracuje jako starszy analityk do spraw bezpieczeństwa w Network Chemistry, wiodącej firmie zajmującej się bezpieczeństwem sieci bezprzewodowych. Andrew jest również członkiem zespołu redakcyjnego projektu Wireless Vulnerabilities and Exploits (http://www.wirelessve.org) oraz regularnie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required