Wstęp

Chyba w żadnej innej dziedzinie pojęcie haker[1] nie jest tak błędnie rozumiane, jak w dziedzinie bezpieczeństwa sieciowego. Można to wytłumaczyć tylko tym, że te same narzędzia, których zawodowcy używają do badania bezpieczeństwa sieci, można wykorzystać również do przeprowadzenia ataku na dowolny komputer w internecie. Różnica między administratorem systemu badającym bezpieczeństwo swoich komputerów a komputerowym włamywaczem usiłującym uzyskać do nich nieautoryzowany dostęp nie jest kwestią narzędzi czy technik, a jedynie intencji. Tak jak w przypadku wszystkich innych zaawansowanych technologii, narzędzia bezpieczeństwa nie są z natury rzeczy ani dobre, ani złe — a to jakimi są wynika jedynie ze sposobu ich użycia. Przy użyciu tego samego ...

Get 125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.