80 sposobów na Ajax

Book description

W ksišżce "80 sposobów na Ajax" znajdziesz przykłady zastosowania tej techniki w tworzeniu interesujšcych i nieszablonowych witryn WWW. Czytajšc jš, dowiesz się, jak sprawić, aby witryny WWW były bardziej interaktywne, a aplikacje WWW działały dokładnie tak jak aplikacje desktopowe.

Table of contents

 1. 80 sposobów na Ajax
 2. Przedmowa
 3. O autorze
  1. O autorze
  2. Współpracownicy
  3. Podziękowania
 4. Wstęp
  1. Tworzenie aplikacji składających się z jednej strony
  2. Objaśnienie technologii Ajax
  3. W jaki sposób korzystać z tej książki?
  4. W jaki sposób jest zorganizowana treść tej książki?
  5. Konwencje użyte w tej książce
 5. 1. Podstawy technologii Ajax: Sposoby 1. – 11.
  1. To nie jest pasta do podłogi
  2. Zachowanie ostrożności
  3. Obiekt XMLHttpRequest
  4. Sposób 1. Określenie zgodności przeglądarki internetowej za pomocą obiektu żądania
   1. Użycie funkcji do sprawdzania zgodności
  5. Sposób 2. Użycie obiektu żądania do przekazania danych POST do serwera
   1. Ustawienie nagłówków
   2. Przyglądanie się wynikowi
  6. Sposób 3. Użycie własnej biblioteki z XMLHttpRequest
  7. Sposób 4. Otrzymywanie danych w postaci XML
  8. Sposób 5. Pobieranie zwykłych starych ciągów tekstowych
  9. Sposób 6. Otrzymywanie danych w postaci liczb
   1. Obliczenia liczbowe
   2. Wykonanie skryptów DOM
  10. Sposób 7. Otrzymywanie danych w formacie JSON
   1. Magia formatu JSON
   2. Po stronie serwera
  11. Sposób 8. Obsługa błędów obiektu żądania
   1. Problemy, problemy...
   2. Zamknięty serwer
   3. Niemożliwość uruchomienia aplikacji serwera
   4. Ups, błędny adres URL
  12. Sposób 9. Zagłębienie się w odpowiedź HTTP
  13. Sposób 10. Generowanie stylizowanej wiadomości wykorzystującej plik arkusza stylów
   1. Wyjątkowo proste
  14. Sposób 11. Generowanie wiadomości stylizowanej „w locie”
   1. Odłożenie na bok arkusza stylów
 6. 2. Formularze sieciowe: Sposoby 12. – 21.
  1. Sposób 12. Wysyłanie do serwera wartości pól tekstowych lub elementów textarea bez odświeżania przeglądarki
   1. Realizacja pierwszego zadania
   2. Co dalej?
  2. Sposób 13. Wyświetlanie wartości pola tekstowego lub elementu textarea za pomocą danych serwera
   1. Natychmiastowe przesyłanie komunikatów przez serwer
  3. Sposób 14. Wysyłanie do serwera wybranych wartości z listy bez korzystania z komunikacji dwustronnej
   1. Co się teraz zdarzy?
   2. Witaj ponownie formacie JSON
   3. Zadania po stronie serwera
   4. API DOM
  4. Sposób 15. Dynamiczne generowanie nowej listy wyborów za pomocą danych serwera
   1. Proszę bardzo, nowe listy
   2. Zapytanie do serwera
   3. Ostatni krok
  5. Sposób 16. Rozbudowa istniejącej listy wyboru
   1. Nowa lista select czy miraż?
   2. Ulepszenie sposobu
  6. Sposób 17. Wysyłanie do serwera wartości pól wyboru bez konieczności korzystania z komunikacji dwustronnej
   1. Wczesne i częste głosowanie
   2. Wyniki ankiety
  7. Sposób 18. Dynamiczne generowanie nowej grupy pól wyboru na podstawie danych z serwera
   1. Wybór kategorii
   2. Dobrze, a więc gdzie jest kod?
   3. Tablica wartości zwrotnych
   4. Ulepszenie sposobu
  8. Sposób 19. Zapełnienie istniejącej grupy pól wyboru danymi z serwera
   1. W jaki sposób to działa?
   2. Żądania Ajax
   3. W tym miejscu czas na tablicę
  9. Sposób 20. Zmiana nieuporządkowanych list za pomocą odpowiedzi HTTP
   1. Kwestie ostateczne
  10. Sposób 21. Wysyłanie do komponentu serwera wartości ukrytych znaczników
   1. Dynamo
   2. Zwrot informacji do serwera
   3. Zapisywanie w pliku dziennika zdarzeń
 7. 3. Sprawdzanie poprawności: Sposoby 22. – 27.
  1. Sposób 22. Sprawdzanie poprawności pól tekstowych i elementów textarea pod kątem wystąpienia pustych pól
   1. Oddzielenie warstwy logicznej od warstwy prezentacyjnej
  2. Sposób 23. Sprawdzanie poprawności składni adresu e-mail
   1. Najdłuższe oczekiwanie
   2. Sprawdzanie składni adresu e-mail
   3. Przyjrzenie się kodowi
   4. Sprawdzanie adresu e-mail na wejściu
   5. Sprawdzanie poprawności
   6. Komunikat dla użytkownika
   7. Na pokładzie
  3. Sposób 24. Sprawdzanie poprawności unikalnych nazw użytkowników
   1. W jaki sposób to działa?
   2. Porozumienie z serwerem
   3. Dla hakerów serwerowych...
  4. Sposób 25. Sprawdzanie poprawności numeru karty kredytowej
   1. Weryfikacja numeru karty
   2. Użycie formuły Luhn
  5. Sposób 26. Sprawdzanie poprawności kodu bezpieczeństwa karty kredytowej
  6. Sposób 27. Sprawdzanie poprawności kodu pocztowego
   1. Ulepszanie sposobu
 8. 4. Super sposoby dla programistów sieciowych: Sposoby 28. – 42.
  1. Sposób 28. Uzyskanie dostępu do API Google Maps
   1. Obiekty Google
  2. Sposób 29. Użycie obiektu żądania API Google Maps
   1. Osobiste Google
   2. Obiekty mapy
   3. Tworzenie własnych map
  3. Sposób 30. Użycie Ajaksu z Google Maps i Yahoo! Maps
   1. W jaki sposób to działa?
   2. Czas żniw
   3. HTML
   4. Google i Yahoo!, od stóp do głów
   5. Planowanie trasy
   6. W jaki sposób pobrać szerokość geograficzną...?
   7. Co dalej?
  4. Sposób 31. Wyświetlanie danych XML pobranych z witryny Weather.com
   1. Przygotowania
  5. Sposób 32. Użycie Ajaksu z Yahoo! Maps i GeoURL
   1. W jaki sposób to działa?
   2. Połączone żądania
  6. Sposób 33. Debugowanie w przeglądarce Firefox znaczników wygenerowanych przez Ajax
   1. Przeglądanie dynamicznych elementów
  7. Sposób 34. Pobranie kodu pocztowego
   1. Przejęcie obowiązków przez serwer
   2. Serwlet
  8. Sposób 35. Tworzenie dużych, łatwych w obsłudze zakładek
   1. Kod zakładki
  9. Sposób 36. Używanie trwałego magazynu danych po stronie klienta dla aplikacji Ajax
   1. Używanie AMASS
   2. Jaki jest wewnętrzny sposób działania systemu AMASS?
  10. Sposób 37. Sterowanie historią przeglądarki internetowej za pomocą iframes
   1. Najważniejsze fakty o przeglądarce internetowej
   2. Demonstracje zachowań iframe w przeglądarkach
  11. Sposób 38. Wysyłanie wartości cookie do programu serwera
   1. Upieczenie własnego ciasteczka
   2. JavaScript
   3. Obiekt Cookie
  12. Sposób 39. Użycie XMLHttpRequest do wydobycia cen energii ze strony internetowej
   1. Zbieranie danych
   2. Dla osób zajmujących się Javą
  13. Sposób 40. Wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą obiektu XMLHttpRequest
   1. W jaki sposób to działa?
   2. Fragment kodu z serwera
  14. Sposób 41. Odszukanie informacji lokalizacyjnych przeglądarki
   1. Interpreter
   2. Ulepszenie sposobu
  15. Sposób 42. Tworzenie czytnika kanałów RSS
   1. Prosty czytnik kanałów RSS
   2. W jaki sposób to działa?
   3. Ulepszenie sposobu
 9. 5. Direct Web Remoting (DWR) dla zapaleńców Javy: Sposoby 43. – 49.
  1. Sposób 43. Integracja DWR z aplikacją sieciową Javy
   1. Konfiguracja aplikacji
  2. Sposób 44. Użycie DWR do zapełnienia listy wyboru wartościami z tablicy Javy
   1. Pobranie tablicy z serwera
   2. Ekscentryczne narzędzie
  3. Sposób 45. Użycie DWR do utworzenia listy select na podstawie wartości z obiektu Map Javy
   1. Kod źródłowy rozwiązania
  4. Sposób 46. Wyświetlanie na stronie internetowej kluczy i wartości z obiektu HashMap Javy
  5. Sposób 47. Użycie DWR do zapełnienia listy uporządkowanej wartościami z tablicy Javy
  6. Sposób 48. Dostęp do własnego obiektu Javy z poziomu JavaScript
   1. Ustawienia wstępne
  7. Sposób 49. Wywołanie wbudowanego obiektu Javy z poziomu JavaScriptu za pomocą DWR
 10. 6. Sposoby na Ajax z bibliotekami Prototype i Rico: Sposoby 50. – 54.
  1. Sposób 50. Użycie narzędzi Ajax biblioteki Prototype we własnych aplikacjach
   1. Obiekt żądania do wykorzystania
  2. Sposób 51. Uaktualnienie zawartości elementu HTML danymi pochodzącymi z serwera
   1. Po stronie serwera
   2. Sprawdzanie pod kątem wystąpienia błędów
  3. Sposób 52. Tworzenie obserwatorów pól strony internetowej
   1. W jaki sposób to działa?
   2. Co to jest obiekt Prototype?
   3. Pasywny obserwator
  4. Sposób 53. Użycie biblioteki Rico do uaktualnienia kilku elementów za pomocą jednej odpowiedzi Ajax
   1. Konwencja Ajax
   2. Po stronie serwera
   3. Ulepszenie sposobu
  5. Sposób 54. Utworzenie księgarni typu „przeciągnij i upuść”
   1. Strefy przeciągania i upuszczania
   2. Przechwytywanie tytułów książek
   3. Ulepszenie sposobu
 11. 7. Praca z Ajaksem wraz z Ruby on Rails: Sposoby 55. – 62.
  1. Wrażliwy MVC
  2. Sposób 55. Instalacja Ruby on Rails
   1. Krok 1: instalacja Ruby
   2. Krok 2: instalacja Rails
   3. Tworzenie pustej aplikacji sieciowej Rails
   4. Testowanie pustej aplikacji sieciowej
   5. Struktura katalogu aplikacji Rails
  3. Sposób 56. Monitorowanie zdalnych wywołań za pomocą platformy Rails
   1. Jeżeli wszystko inne zawiedzie
  4. Sposób 57. Udostępnienie kodu JavaScript aplikacjom platformy Rails
  5. Sposób 58. Dynamiczne generowanie listy select w szablonie platformy Rails
   1. Nieco atrakcji związanych z parametrem partial
   2. Oczyszczenie kodu
  6. Sposób 59. Określenie, czy technologia Ajax jest wywoływana w żądaniu
   1. Czy jesteś obiektem XMLHttpRequest?
  7. Sposób 60. Dynamiczne generowanie listy select za pomocą danych pochodzących z bazy danych
   1. Śledzenie zużycia energii
   2. Dobry formularz
  8. Sposób 61. Okresowe przeprowadzanie zdalnych wywołań
   1. Bez zbędnego błądzenia
   2. Gdzie znajduje się cała akcja?
   3. Dokładne opakowanie
  9. Sposób 62. Dynamiczne przeglądanie informacji o żądaniu dla obiektu XMLHttpRequest
   1. W jaki sposób to działa?
   2. Ulepszenie sposobu
 12. 8. Urok biblioteki JavaScript script.aculo.us: Sposoby 63. – 67.
  1. Sposób 63. Integracja efektów wizualnych biblioteki script.aculo.us z aplikacją Ajax
   1. Ustawienia
   2. Przełączanie i wyłączanie
   3. Ulepszenie sposobu
  2. Sposób 64. Tworzenie okna logowania, które „wzrusza się”, gdy zostaną podane nieprawidłowe dane
   1. Całe zmagania z efektem trzęsienia
   2. Kod po stronie serwera
  3. Sposób 65. Utworzenie autouzupełniającego się pola za pomocą biblioteki script.aculo.us
   1. Po stronie serwera
  4. Sposób 66. Tworzenie pola edycji tekstu
  5. Sposób 67. Utworzenie formularza sieciowego, który znika po wysłaniu
 13. 9. Opcje i wydajność: Sposoby 68. – 80.
  1. Sposób 68. Naprawa przycisku Wstecz przeglądarki internetowej w aplikacjach Ajax
   1. Bardzo prosty program Ajax
   2. Wewnątrz przedstawionego rozwiązania
   3. Ulepszenie sposobu
  2. Sposób 69. Obsługa zakładek i przycisków Wstecz za pomocą RSH
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Pojęcie historii
   4. Przykład 1. Podstawowa historia
   5. Przykład 2. Poczta O’Reilly
   6. Dodatkowe zasoby informacji
  3. Sposób 70. Ustawienie ograniczenia czasu dla żądania HTTP
  4. Sposób 71. Usprawnienie możliwości obsługi, wydajności i niezawodności dużych aplikacji JavaScript
   1. Łączenie wszystkich plików JavaScript w jeden plik
   2. Uruchamianie kodu JavaScript z zastosowaniem narzędzia do kompresji
   3. Rozwiązywanie kwestii dotyczących buforowania kodu JavaScript
   4. Połączenie ze sobą wszystkich technik
  5. Sposób 72. Zaciemnianie kodu JavaScript i Ajax
  6. Sposób 73. Użycie dynamicznego znacznika script do przeprowadzenia żądań usług sieciowych
   1. Użycie usługi sieciowej systemu geokodującego
   2. Wady i zalety
   3. Dodatkowe zasoby informacji
  7. Sposób 74. Konfiguracja serwera Apache ze względu na kwestie związane z przejściami między różnymi domenami
   1. Blokada ruchu między domenami
   2. Działające między różnymi domenami żądanie XMLHttpRequest... Prawie
   3. Czy jest jakiekolwiek rozwiązanie?
  8. Sposób 75. Uruchomienie wewnątrz przeglądarki internetowej mechanizmu wyszukiwania
   1. Indeks 101
   2. Połączenie wszystkiego razem
   3. Ulepszenie sposobu
   4. Dodatkowe zasoby informacji
  9. Sposób 76. Użycie deklaratywnych znaczników za pomocą mechanizmu XForms zamiast znacznika script
   1. Używanie i produkcja danych XML
   2. Ulepszenie sposobu
  10. Sposób 77. Utworzenie bufora po stronie klienta
   1. Zbudowanie lepszego bufora
   2. Bufor w działaniu
   3. Ulepszenie sposobu
  11. Sposób 78. Tworzenie autouzupełniającego się pola
   1. Ulepszenie sposobu
  12. Sposób 79. Dynamiczne wyświetlenie większej ilości informacji na dany temat
   1. Ulepszenie sposobu
  13. Sposób 80. Użycie ciągów tekstowych i tablic w celu dynamicznego generowania kodu HTML
   1. Zapis tabeli
   2. Wydajność ma znaczenie
 14. Indeks
 15. Kolofon
 16. Copyright

Product information

 • Title: 80 sposobów na Ajax
 • Author(s): Bruce W. Perry
 • Release date: August 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324605576