Rozdział 2. Formularze sieciowe: Sposoby 12. – 21.

Niemalże każda osoba, która korzystała z Sieci, natknęła się na formularze HTML. Kiedy użytkownik kupuje w internecie książki lub płyty DVD albo loguje się na listę dyskusyjną bądź do innego rodzaju społeczności, wtedy nieuchronnie wpisuje informacje do pól tekstowych lub wybiera opcje z listy select, a następnie wysyła formularz klikając odpowiedni przycisk. Celem tych formularzy sieciowych jest przekazanie komponentowi serwera informacji powiązanych z użytkownikiem lub klientem. Komponent ten następnie zaimplementuje działanie, na przykład logowanie użytkownika do aplikacji.

Jednakże aplikacje sieciowe, które używają technik powiązanych z Ajaksem, mogą dostarczyć zupełnie innego mechanizmu wysyłania ...

Get 80 sposobów na Ajax now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.