Rozdział 9. Opcje i wydajność: Sposoby 68. – 80.

W Rozdział 4. została przedstawiona analiza odnośnie do efektu technologii Ajax dotyczącego przycisku Wstecz przeglądarki, który może wydawać się zamierzchłą historią dla znawców Ajaksu. W celu odświeżenia Czytelnikowi pamięci przypominamy, że aplikacja Ajax mieszcząca się na pojedynczej stronie, zawiera niezależny model nawigacji. Wszystkie operacje zachodzą na jednej stronie internetowej wraz z połączeniami klient – serwer za pomocą obiektu XMLHttpRequest. Użytkownik, który kliknie przycisk Wstecz przeglądarki, w celu powrotu do poprzedniego widoku Ajax, po tym gdy Ajax wprowadzi zmiany na stronie, zostanie zamiast tego przeniesiony z powrotem do strony lub zakładki przeglądarki poprzedzającej ...

Get 80 sposobów na Ajax now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.