O'Reilly logo

Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Kwerendy wybierające rekordy

Wprzypadku typowej bazy danych, zawierającej tysiące, a nawet miliony rekordów, wyszukanie potrzebnych informacji może być zadaniem trudnym. W Rozdział 3. poznałeś podstawowe narzędzia arkusza danych umożliwiające znalezienie danych — filtrowanie, wyszukiwanie i sortowanie. Na pierwszy rzut oka te narzędzia są idealne do wyszukiwania trudnych do odnalezienia informacji. Mamy tu jednak problem: Cechy arkusza danych są tymczasowe.

Aby zrozumieć problem, wyobraź sobie, że tworzysz w Accessie bazę danych dla firmy Boutique Fudge zajmującej się wysyłką żywności. Za pomocą filtrowania, sortowania i ukrywania kolumn w arkuszu danych możesz dostosować tabelę Zamówienia tak, aby zawierała tylko najkosztowniejsze ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required