O'Reilly logo

Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Kwerendy aktualizujące rekordy

Kwerendy są najbardziej znane ze swojej możliwości wyświetlania niewielkich podzbiorów dużych ilości informacji. Takie kwerendy nazywamy kwerendami wybierającymi i poznałeś je w poprzednich dwóch rozdziałach.

Wielu użytkowników Accessa nie zdaje sobie sprawy, że kwerendy mają również inne zastosowanie. Można ich używać nie tylko do wyszukiwania informacji, ale także do zmieniania danych. Kwerendy wykonujące te bardziej drastyczne operacje — usuwanie, uaktualnianie lub dodawanie rekordów — nazywamy kwerendami akcji.

Poznaj kwerendy akcji

Kwerendy akcji nie są tak przydatne, jak kwerendy wybierające, ponieważ są mniej elastyczne. Tworzymy idealną kwerendę raz, a następnie korzystamy z niej nieustannie. Kwerendy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required