Rozdział 13. Projektowanie zaawansowanych formularzy

Formularze są nieodłączną częścią baz danych. Ułatwiają one wykonywanie codziennych zadań i uatrakcyjniają wygląd bazy danych. Aby stać się świetnym twórcą baz danych, musisz umieć tworzyć świetne formularze.

W poprzednim rozdziale dowiedziałeś się, jak projektuje się najpopularniejsze typy formularzy. W tym rozdziale przejdziemy na zupełnie nowy poziom projektowania formularzy i pokażemy cały arsenał nowych technik. Najpierw dowiesz się, jak utworzyć formularz w nieograniczonym Widoku projektu, w którym można dostosować i dopieścić każdy centymetr kwadratowy formularza. Następnie poznasz różne formanty dostępne w Accessie i uatrakcyjnisz formularz hiperłączami, kartami i przyciskami. Nauczysz ...

Get Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.