Rozdział 15. Automatyzacja zadań za pomocą makr

Tajemnica dobrej współpracy z Accessem tkwi w opanowaniu umiejętności zmuszenia go do pracy zgodnej z naszymi oczekiwaniami.

Jak już się dowiedziałeś, zaawansowani użytkownicy do wprowadzania danych nie używają zwykłego arkusza danych. Zamiast niego używają do tego własnych, niestandardowych formularzy. Podobnie nie drukują danych w nudnych tabelach, tylko tworzą bogato sformatowane raporty, dopasowane do prezentacji danych. A poza tym zawodowcy nie przedzierają się żmudnie przez niekończące się etapy, aby wykonać zwykłe zadanie — zamiast tego tworzą makra, dzięki którym Access wykonuje pracę za nich.

Makro jest miniaturowym programem, tworzonym przez użytkownika i przechowywanym w bazie danych. Makra ...

Get Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.