Rozdział 4. Minireceptury Adobe AIR

Ten rozdział zawiera rozwiązania problemów, które programiści często napotykają podczas tworzenia aplikacji Adobe AIR. Rozwiązania ilustrują różne koncepcje używane w aplikacjach Adobe AIR i zawierają działający kod HTML i JavaScript, który można wykorzystać we własnych programach.

Notatka

Wszystkie zamieszczone tu przykłady zakładają, że używany jest plik AIRAliases.js.

Wdrażanie aplikacji

Wdrażanie ze strony WWW

Problem

Skończyliśmy aplikację, podpisaliśmy ją i spakowaliśmy, a teraz chcemy udostępnić ją na stronie WWW.

Rozwiązanie

Aplikacje Adobe AIR można łatwo dystrybuować ze strony WWW za pomocą „instalatora plakietkowego” dołączonego do pakietu SDK.

Omówienie

Pliki aplikacji Adobe AIR to zasadniczo samodzielne byty, ...

Get Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.