O'Reilly logo

Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy by Dragos Georgita, Kevin Hoyt, Daniel Dura, Mike Chambers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Minireceptury Adobe AIR

Ten rozdział zawiera rozwiązania problemów, które programiści często napotykają podczas tworzenia aplikacji Adobe AIR. Rozwiązania ilustrują różne koncepcje używane w aplikacjach Adobe AIR i zawierają działający kod HTML i JavaScript, który można wykorzystać we własnych programach.

Notatka

Wszystkie zamieszczone tu przykłady zakładają, że używany jest plik AIRAliases.js.

Wdrażanie aplikacji

Wdrażanie ze strony WWW

Problem

Skończyliśmy aplikację, podpisaliśmy ją i spakowaliśmy, a teraz chcemy udostępnić ją na stronie WWW.

Rozwiązanie

Aplikacje Adobe AIR można łatwo dystrybuować ze strony WWW za pomocą „instalatora plakietkowego” dołączonego do pakietu SDK.

Omówienie

Pliki aplikacji Adobe AIR to zasadniczo samodzielne byty, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required