O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Retrospekcje

Nieustannie poprawiamy nasze nawyki związane z pracą.

Żaden proces nie jest doskonały. Każdy zespół jest wyjątkowy, podobnie jak napotykane sytuacje, a grupy cały czas się zmieniają. Trzeba nieustannie aktualizować proces, aby dostosować go do nowych warunków. Retrospekcja to doskonałe narzędzie, które służy właśnie do tego.

Rodzaje retrospekcji

Najczęściej stosowany rodzaj retrospekcji, retrospekcja iteracji, odbywa się na zakończenie każdej iteracji.

Oprócz retrospekcji iteracji można przeprowadzić też dłuższe, bardziej rozbudowane retrospekcje w kluczowych momentach. Takie retrospekcje wydań, retrospekcje projektu i retrospekcje niespodzianek (przeprowadzane w momencie zmiany sytuacji przez nieoczekiwane wydarzenie) ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required