Retrospekcje

Nieustannie poprawiamy nasze nawyki związane z pracą.

Żaden proces nie jest doskonały. Każdy zespół jest wyjątkowy, podobnie jak napotykane sytuacje, a grupy cały czas się zmieniają. Trzeba nieustannie aktualizować proces, aby dostosować go do nowych warunków. Retrospekcja to doskonałe narzędzie, które służy właśnie do tego.

Rodzaje retrospekcji

Najczęściej stosowany rodzaj retrospekcji, retrospekcja iteracji, odbywa się na zakończenie każdej iteracji.

Oprócz retrospekcji iteracji można przeprowadzić też dłuższe, bardziej rozbudowane retrospekcje w kluczowych momentach. Takie retrospekcje wydań, retrospekcje projektu i retrospekcje niespodzianek (przeprowadzane w momencie zmiany sytuacji przez nieoczekiwane wydarzenie) ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.