Wspólna praca

Komunikujemy się szybko i precyzyjnie.

Osoby, które uczestniczyły w spotkaniach zespołowych prowadzonych przez telefon, wiedzą, jak znacznie różni się to od rozmów twarzą w twarz. W porównaniu z bezpośrednimi dyskusjami telekonferencje są powolne i pełne zakłóceń. W konwersacji mają miejsce przerwy, a czasem kilku uczestników zaczyna mówić jednocześnie.

Jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak znaczny wpływ ma to na pracę.

Wyobraźmy sobie programistę w zwykłym (niezwinnym) zespole, który musi wyjaśnić pewne szczegóły w wymaganiach, aby móc ukończyć algorytm. Wysyła list elektroniczny do eksperta z dziedziny, Marii, a następnie robi sobie przerwę na wyprostowanie nóg i napicie się kawy.

Kiedy wraca, ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.