O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Demonstracje iteracji

Trzymamy się rzeczywistości.

Zespoły stosujące XP już od pierwszego tygodnia co tydzień wytwarzają działające oprogramowanie.

Wydaje się to niemożliwe? Nie, to po prostu trudne. Utrzymanie takiego tempa wymaga dużo dyscypliny. Programiści potrzebują jej, aby zachować porządek w kodzie, dzięki czemu możliwe są stałe postępy. Klienci muszą przestrzegać dyscypliny, aby w pełni zrozumieć i omówić jeden zestaw funkcji przed rozpoczęciem pracy nad następnym. Testerzy potrzebują dyscypliny, aby pracować nad codziennie zmieniającym się oprogramowaniem.

Nagrodą za tę ciężką pracę jest znaczne obniżenie ryzyka, dużo energii i przyjemności oraz satysfakcja z dobrego wykonywania zadań i obserwacji postępów. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required