Demonstracje iteracji

Trzymamy się rzeczywistości.

Zespoły stosujące XP już od pierwszego tygodnia co tydzień wytwarzają działające oprogramowanie.

Wydaje się to niemożliwe? Nie, to po prostu trudne. Utrzymanie takiego tempa wymaga dużo dyscypliny. Programiści potrzebują jej, aby zachować porządek w kodzie, dzięki czemu możliwe są stałe postępy. Klienci muszą przestrzegać dyscypliny, aby w pełni zrozumieć i omówić jeden zestaw funkcji przed rozpoczęciem pracy nad następnym. Testerzy potrzebują dyscypliny, aby pracować nad codziennie zmieniającym się oprogramowaniem.

Nagrodą za tę ciężką pracę jest znaczne obniżenie ryzyka, dużo energii i przyjemności oraz satysfakcja z dobrego wykonywania zadań i obserwacji postępów. ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.