O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dokumentacja

Skutecznie przekazujemy potrzebne informacje.

Słowo dokumentacja ma wiele znaczeń. Może dotyczyć tekstu z instrukcjami dla użytkowników końcowych, szczegółowej specyfikacji lub objaśnień interfejsu API i jego użytkowania. Zawsze jednak jest to pewna forma komunikacji, a cecha ta to wspólny element różnych materiałów określanych mianem dokumentacji.

Zespół komunikuje się przez cały czas trwania projektu. Czasem komunikacja pomaga w wykonaniu zadania. Programista zadaje konkretne pytanie, otrzymuje odpowiedź, a następnie używa jej do rozwiązania specyficznego problemu. Do tego służy dokumentacja obecnych prac, na przykład dokumentacja wymagań lub projektu.

Inne rodzaje komunikacji mogą zapewniać wartość biznesową. Służy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required