Planowanie wydania

Planujemy, aby osiągnąć sukces.

Wyobraźmy sobie zespół, który został uwolniony z pęt terminów. „Zapewnijcie maksymalny zwrot z inwestycji” — mówi dyrektor. „Rozmawialiśmy już o wizji projektu. Liczę na to, że sami dopracujecie szczegóły. Przygotujcie własne plany i ustalcie daty wydania. Pamiętajcie jednak o wysokim zwrocie z inwestycji”.

Co dalej?

Jeden projekt w danym momencie

Przede wszystkim należy rozwijać w każdym momencie tylko jeden projekt. Wiele zespołów pracuje równolegle nad kilkoma projektami, co nie jest dobrym rozwiązaniem. Przełączanie się między zadaniami wiąże się z wysokimi kosztami: „Minimalne koszty to 15% [...]. Pracownicy o fragmentarycznej wiedzy mogą wyglądać na bardzo zajętych, ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.