O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Planowanie wydania

Planujemy, aby osiągnąć sukces.

Wyobraźmy sobie zespół, który został uwolniony z pęt terminów. „Zapewnijcie maksymalny zwrot z inwestycji” — mówi dyrektor. „Rozmawialiśmy już o wizji projektu. Liczę na to, że sami dopracujecie szczegóły. Przygotujcie własne plany i ustalcie daty wydania. Pamiętajcie jednak o wysokim zwrocie z inwestycji”.

Co dalej?

Jeden projekt w danym momencie

Przede wszystkim należy rozwijać w każdym momencie tylko jeden projekt. Wiele zespołów pracuje równolegle nad kilkoma projektami, co nie jest dobrym rozwiązaniem. Przełączanie się między zadaniami wiąże się z wysokimi kosztami: „Minimalne koszty to 15% [...]. Pracownicy o fragmentarycznej wiedzy mogą wyglądać na bardzo zajętych, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required