O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zarządzanie ryzykiem

Podejmujemy długoterminowe zobowiązania i realizujemy je.

Poniższy akapit jest prawie prawdziwy:

Nasz zespół pracuje w przewidywalnym tempie w każdej iteracji. Ponieważ w poprzednim tygodniu nasza szybkość wyniosła 14 punktów opowieści, w tym tygodniu zrealizujemy 14 punktów opowieści, podobnie jak w następnym i jeszcze kolejnym. Dzięki połączeniu szybkości i planu wydania możemy podjąć się realizacji konkretnego harmonogramu wydania.

Dobre zespoły stosujące XP potrafią utrzymać stałą szybkość. Niestety, odzwierciedla ona wyłącznie standardowe zagadnienia, z jakimi styka się grupa. Życie zawsze stawia na drodze zespołu dodatkowe problemy. Członkowie grupy mogą się rozchorować lub wyjechać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required