O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Prosty projekt

Tworzymy projekty, które łatwo modyfikować i konserwować.

Perfekcję osiągamy nie wtedy, kiedy nie można już niczego dodać, ale wtedy, kiedy nie można niczego usunąć. — Antoine de Saint-Exupéry, autor książki Mały książę

Każdy bystry głupiec może sprawić, że rzeczy będą większe, bardziej złożone i potężniejsze. Działanie w przeciwnym kierunku wymaga odrobiny geniuszu i wielkiej odwagi. — Albert Einstein

W czasie pisania kodu programiści używający zwinnego podejście często zatrzymują się i zastanawiają: „Jakie jest najprostsze rozwiązanie?”. Czasem wydają się ogarnięci obsesją na punkcie prostoty. Zamiast przewidywać zmiany i zapewniać miejsca umożliwiające rozszerzanie oraz punkty współdziałania z wtyczkami, tworzą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required