Testy eksploracyjne

Autor: Elisabeth Hendrickson

Wykrywamy niespodzianki i nieprzetestowane warunki.

W zespołach stosujących XP nie ma odrębnego działu zarządzania jakością. Nie ma niezależnej grupy osób odpowiedzialnych za ocenę i zapewnianie jakości gotowego wydania. W zamian za efekty odpowiada cały zespół — klienci, programiści i testerzy. W tradycyjnych zespołach grupa do zarządzania jakością jest często nagradzana za wykrywanie błędów. W XP nie ma systemu motywacyjnego związanego ze znajdowaniem lub usuwaniem usterek. W XP celem nie jest wykrycie i pozbycie się błędów, ale przede wszystkim unikanie usterek. W dobrze działającym zespole błędy to rzadkość pojawiająca się kilka razy na miesiąc. ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.