O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Testy eksploracyjne

Autor: Elisabeth Hendrickson

Wykrywamy niespodzianki i nieprzetestowane warunki.

W zespołach stosujących XP nie ma odrębnego działu zarządzania jakością. Nie ma niezależnej grupy osób odpowiedzialnych za ocenę i zapewnianie jakości gotowego wydania. W zamian za efekty odpowiada cały zespół — klienci, programiści i testerzy. W tradycyjnych zespołach grupa do zarządzania jakością jest często nagradzana za wykrywanie błędów. W XP nie ma systemu motywacyjnego związanego ze znajdowaniem lub usuwaniem usterek. W XP celem nie jest wykrycie i pozbycie się błędów, ale przede wszystkim unikanie usterek. W dobrze działającym zespole błędy to rzadkość pojawiająca się kilka razy na miesiąc. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required