Dążenie do wysokiej przepustowości

Ostatnie źródło marnotrawstwa nie jest oczywiste. Przemysł wytwórczy nazywa je magazynem. W rozwoju oprogramowania jest to nieudostępnione oprogramowanie. W obu przypadkach są to częściowo gotowe produkty, których przygotowanie pochłonęło pewne koszty, ale które nie przyniosły jeszcze żadnych zysków.

Częściowo wykonane produkty to niezrealizowane inwestycje. Jest to marnotrawstwo w postaci kosztów niewykorzystania możliwości, ponieważ inwestycja nie zapewniła jeszcze zysków, a poświęconych na nią zasobów nie można spożytkować gdzie indziej.

Częściowo ukończone produkty obniżają też przepustowość, czyli ilość czasu między powstaniem pomysłu a przekształceniem go na użyteczne oprogramowanie. Niska przepustowość prowadzi ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.