O'Reilly logo

Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania by Jennifer Greene, Andrew Stellman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 5.

Planowanie w Scrumie i wspólne zobowiązanie

Każdy programista musi czuć się komfortowo, zobowiązując się do wykonania zadań, które zaakceptował. A ponieważ zespół ma nastawienie „wszyscy płyniemy na tej samej łodzi”, każdy musi czuć się komfortowo z ogólnymi zobowiązaniami zespołu.

— Mike Cohn1

Poznałeś już mechanizmy podejścia Scrum i wiesz, jak za pomocą podstawowego schematu działania z tej metodologii zapewnić współpracę zespołu. Jest jednak bardzo duża różnica między teorią podejścia Scrum a rozwijaniem oprogramowania w rzeczywistym projekcie. W jaki sposób przygotować zespół stosujący Scruma, by odnieść sukces? Jak sprawić, aby wszyscy dążyli do tych samych celów? Skoro już rozumiesz, na czym polega Scrum (na samoorganizacji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required