O'Reilly logo

Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania by Jennifer Greene, Andrew Stellman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 6.

XP i otwartość na zmiany

Ludzie nienawidzą zmian [...], a to dlatego, że ludzie nie znoszą zmian [...]. Chcę mieć pewność, że mnie rozumiecie. Ludzie naprawdę nienawidzą zmian. Zdecydowanie ich nie cierpią.

— Steve McMenamin z firmy The Atlantic Systems Guild, 1996 (w książce Peopleware: Productive Projects and Teams autorstwa Toma DeMarco i Timothy’ego Listera)

Czy zauważyłeś kiedyś, jak często programiści narzekają na użytkowników? Zajrzyj na forum dla programistów, a szybko natrafisz na wątek, w którym ktoś skarży się na to, że użytkownicy nie wiedzą, czego chcą, gdy proszą o zbudowanie tego czegoś. Jest to występujący od dawna aspekt kultury programistów — użytkownicy nigdy nie proszą o to, czego naprawdę potrzebują, i utrudniają ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required