O'Reilly logo

Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania by Jennifer Greene, Andrew Stellman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Opinie o książceAgile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania

To następna świetna książka duetu Andrew i Jennifer. Piszą w ciekawym stylu, mają bardzo bogatą wiedzę na temat wszystkich aspektów podejścia zwinnego, a ich nowa książka jest nie tylko kompletna, ale też fantastycznie praktyczna.

Grady BoochIBM Fellow

Największą przeszkodą, jaką trzeba pokonać w trakcie budowania wydajnego zespołu zwinnego, nie jest opanowanie technik, ale zrozumienie celu ich stosowania. Pomoc zespołowi w zrozumieniu tego to klucz do odblokowania potencjału pozwalającego na podejmowanie zobowiązań i kreatywną współpracę. Dzięki koncentracji na wartościach i zasadach Andrew i Jennifer opracowali wyjątkowe narzędzie, które pomoże Tobie i zespołowi odkryć ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required