Rozdział 11. Innowacja naukowa a sukces z AI

Rozpoczniemy teraz budowanie fundamentów pod wydajną, dopasowaną do wizji strategię projektu dotyczącego sztucznej inteligencji. Ten rozdział jest szczególnie ważny dla prezesów i kierowników chcących korzystać z AI zwłaszcza w odniesieniu do planowania strategicznego i odpowiedniego określania oczekiwań.

Sztuczna inteligencja to dziedzina naukowa o sporej złożoności, w dużej mierze postępująca naprzód dzięki eksploracji, eksperymentom i nieprzewidzianym wynikom. W związku z tym ten obszar powinien być traktowany tak, jak prace badawczo-rozwojowe, włącznie z wyznaczaniem oczekiwań i budżetów. Sztuczna inteligencja to także dyscyplina rozwijająca się prężnie i nieustająco podnosząca swój poziom zaawansowania. ...

Get AI dla ludzi i firmy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.