Dodatek C AI na produkcji

Jak krótko wspominałem w rozdziale 13., jest olbrzymia różnica między eksploracyjnym uczeniem maszynowym i rozwijaniem AI oraz stworzeniem gotowego do produkcyjnego wykorzystania rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, które wymaga dostarczenia, monitorowania, utrzymania i optymalizacji.

W tym dodatku poruszę kluczowe kwestie i różnice związane ze sztuczną inteligencją w środowisku produkcyjnym i deweloperskim, zagadnienie skalowalności produkcyjnej, różne rodzaje uczenia się AI w celu wprowadzania ciągłych ulepszeń oraz problem utrzymania rozwiązania AI.

Środowisko produkcyjne kontra środowisko deweloperskie

Pojęcie „środowisko” odnosi się do fizycznej lub wirtualnej maszyny obliczeniowej, którą określa system ...

Get AI dla ludzi i firmy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.