Często spotykane słabe punkty aplikacji internetowych

Czasami najprostszym sposobem znalezienia słabych punktów aplikacji jest przeanalizowanie tego, co się zdarzyło w przeszłości. Przez przeanalizowanie słabych punktów wykrytych w innych aplikacjach możemy uczyć się na cudzych błędach.

OWASP

OWASP — Open Web Application Security Project (Otwarty projekt do spraw bezpieczeństwa aplikacji internetowych) — to otwarta społeczność osób, których celem jest umożliwienie organizacjom i firmom tworzenia, kupowania oraz utrzymywania godnych zaufania aplikacji.

OWASP posiada narzędzia, dokumenty, fora dyskusyjne i lokalne oddziały zajmujące się rozwojem bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Wszystkie te zasoby są darmowe i dostępne bez ograniczeń ...

Get Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.