Dzika Web 2.0

Ii ha! To dzika Web 2.0, cyfrowy Dziki Zachód dla wszystkich witryn, których nazwy kończą się na „r”. Kiedy już znajdziemy tam swoje miejsce, będą musieli nas przyjąć. Prym wiodą tam tysiące zapalonych programistów wytyczających granice nowych aplikacji typu mashup. Jednak sceneria wciąż pozostaje taka sama — przynajmniej z punktu widzenia bezpieczeństwa — nic się nie zmieniło. Choć to stwierdzenie nie do końca jest zgodne z prawdą. Wszystko jakby cofnęło się w czasie. Aplikacje typu mashup mogą przypominać czas, gdy na internetowym horyzoncie po raz pierwszy pojawił się język JavaScript. W tamtych czasach JavaScript sprawiał pewne problemy z integralnością, które doprowadziły do opracowania i zastosowania zasady tego samego pochodzenia ...

Get Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.