Poprawianie zabezpieczeń serwera WWW

A zatem skoro już mamy bezpieczny, stabilny i zabezpieczony serwer, możemy w końcu zająć się samym serwerem WWW. W pierwszej kolejności będziesz musiał zdecydować, jakiego serwera użyć. W systemie Ubuntu dostępny jest domyślnie serwer Apache2 — a przynajmniej jest on instalowany w przypadku wybrania podczas instalacji opcji serwera LAMP. Dlatego też właśnie tym serwerem zajmiemy się w dalszej części rozdziału. Warto jednak pamiętać, że dostępnych jest kilka różnych serwerów WWW, z których część wchodzi w skład większych serwerów aplikacji.

Poniżej przedstawiono kilka ogólnych wytycznych dotyczących zabezpieczania serwera WWW oraz trafiającego do niego ruchu:

  • Korzystaj z protokołu SSL. Prawdopodobnie jednym ...

Get Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.