Ajax. Implementacje

Book description

Ajax. Implementacje to ksiš?ka dla programistów, którzy majš do?wiadczenie w tworzeniu witryn internetowych i sš zainteresowani ulepszaniem istniejšcych ju? aplikacji. Czytajš...

Table of contents

 1. Ajax. Implementacje
 2. Przedmowa
  1. Odbiorcy
  2. Zawartość książki
  3. Konwencje używane w tej książce
  4. Korzystanie z przykładowego kodu
  5. Podziękowania
 3. 1. Przygotowania do wdrażania Ajaksa
  1. Technologie ajaksowe
   1. Naturalny rozwój
   2. Technologie — spojrzenie książkowe
  2. Początkowe porządkowanie
   1. Walidatory kodu XHTML i HTML
   2. Walidatory kodu CSS
   3. Sprawdzanie dostępności
  3. Przekształcanie tabel na układ strony oparty na CSS
  4. Ciąg dalszy zmian — element po elemencie
  5. Radzenie sobie ze specyfiką przeglądarek
   1. Kontrolowanie strony i dodawanie Ajaksa
   2. Przejmowanie kontroli
  6. Zrozumienie potrzeb użytkowników
   1. Poznawanie klientów
   2. Polityka otwartych drzwi
   3. Plan
  7. Projektowanie szkieletu witryny
   1. Wychodzenie naprzeciw użytkownikom
   2. Bezpieczeństwo
   3. Ścisłe i luźne powiązanie
  8. Stopniowe usprawnianie a remont generalny
 4. 2. Elementy Ajaksa
  1. Aplikacje sieciowe
   1. Struktura obiektów XMLHttpRequest
  2. Przygotowywanie obiektu do użytku
  3. Przygotowywanie i wysyłanie żądania
   1. Żądania GET i POST HTTP i inne żądania zgodne z REST
   2. Parametry
   3. Wysyłanie żądania
  4. Przetwarzanie ajaksowych odpowiedzi
   1. Odpowiedzi szybko i łatwo — fragmenty kodu HTML i właściwość innerHTML
   2. Używanie bardziej tradycyjnego kodu XML
   3. Upraszczanie przetwarzania za pomocą formatu JSON
   4. Fragmenty kodu (X)HTML
  5. Punkty końcowe, zabezpieczenia języka JavaScript i widgety
   1. Punkty końcowe JSON i dynamiczne tworzenie skryptów
   2. Dynamiczne skrypty i XML
  6. Bezpieczeństwo
  7. Pierwszy rzut oka na wydajność
  8. Ostatnie słowo o asynchroniczności i synchroniczności
 5. 3. Narzędzia i pojęcia związane z Ajaksem
  1. Prototype
   1. Właściwość prototype języka JavaScript
   2. Tablice asocjacyjne i zagrożenia związane z Prototype
   3. Biblioteki zewnętrzne — zagrożenia i korzyści
  2. script.aculo.us
   1. Efekty script.aculo.us
  3. Rico
   1. Stronicowanie w Ajaksie
   2. Widget biblioteki Rico z prognozą pogody
   3. Strefa bezpieczeństwa i zabezpieczenia języka JavaScript
  4. Dojo
   1. Łańcuchy funkcji obsługi zdarzeń
   2. Deklaratywny HTML
   3. Użycie kodu JavaScript do rozwiązania problemu niestandardowych atrybutów
  5. Inne biblioteki
   1. jQuery
   2. MochiKit
   3. Yahoo! UI
   4. mooTools i moo.fx
   5. Sarissa
   6. WZ_jsGraphics i qForms
   7. Inne
 6. 4. Efekty interaktywne
  1. Obsługa zdarzeń zgodna z Ajaksem
   1. Utrzymywanie funkcji obsługi zdarzeń
   2. Łączenie funkcji obsługi zdarzeń
   3. System obsługi zdarzeń w Dojo i obiekty docelowe
  2. Informacje w trybie JIT
   1. Pomoc w formularzach
   2. Podpowiedzi
  3. Podgląd na stronie
   1. Podgląd na żywo
   2. Podgląd za pomocą Ajaksa
  4. Zanikanie kolorów w wyniku sukcesu lub niepowodzenia
   1. Zegary i animacje
   2. Zegary ajaksowe
   3. Tworzenie chwilowych powiadomień
 7. 5. Przestrzeń — ostateczna granica
  1. Przestrzeń w poziomie — accordion
   1. Tworzenie efektu
   2. Accordion z efektem przejścia
    1. Pobieranie wysokości i szerokości elementów
    2. Kończenie przejścia
   3. Używanie gotowych kontrolek accordion
   4. Umieszczanie kodu efektu accordion w bibliotece
   5. Rozszerzanie i żądania — łączenie kontrolek accordion z wywołaniami Ajaksa
  2. Strony z zakładkami
   1. Proste spojrzenie na zawartość z zakładkami
   2. Umieszczanie kodu w bibliotekach po raz wtóry — tworzenie uniwersalnych zakładek
   3. Używanie mechanizmu TabView biblioteki YUI
   4. Strony z zakładkami a dostępność
  3. Nakładanie
 8. 6. Dane dynamiczne
  1. Edycja w miejscu
   1. Dodawanie pól umożliwiających edycję
   2. Analiza kodu klienckiego
   3. Strona serwerowa aplikacji
  2. Edycja w miejscu — wydajność, bezpieczeństwo i dostępność
   1. Zapobieganie wstrzyknięciu kodu SQL
   2. Wydajność i dostępność
   3. Usprawnienia
  3. Wyróżnianie zmian
   1. Sygnalizowanie usunięcia
   2. Sprawdzanie i wyróżnianie aktualizacji
  4. Jeszcze raz o dostępności aktualizacji na stronie
   1. Usuwanie na stronie po raz wtóry
   2. Ponownie o dodawaniu w miejscu
  5. Walidacja na żywo
  6. Wydajność i dwuetapowe zatwierdzanie
   1. Prawidłowe współdziałanie Ajaksa z innymi elementami aplikacji
   2. Ajax, pamięć podręczna i transakcje z bazą danych
  7. Efekty bibliotek zewnętrznych służące do obsługi danych
   1. Tworzenie formularzy i zarządzanie nimi
   2. Sortowanie za pomocą przeciągania w bibliotece script.aculo.us
   3. Aktywna walidacja platformy Adobe
   4. Inne biblioteki z efektami do obsługi danych
 9. 7. Historia, nawigacja i miejsca w aplikacjach jednostronicowych
  1. Wyzwanie — stronicowana zawartość
   1. Tworzenie infrastruktury pokazu slajdów
   2. Tworzenie pokazu zdjęć
   3. Podział tekstu
   4. Przechodzenie po stronach danych
  2. Zapamiętywanie miejsc
   1. Zapamiętywanie miejsc i fragmenty stron
   2. Zapamiętywanie miejsc w odpowiednim momencie
   3. Różnica między mądrym a sprytnym
  3. Trwałość w starym i nowym stylu — ramię w ramię
  4. Nowy wygląd strony
  5. Analiza końcowa
 10. 8. Dodawanie zaawansowanych efektów wizualnych
  1. Zaawansowane sztuczki z CSS
   1. Zaokrąglone narożniki
   2. Suwaki i paski przewijania
   3. Menu zgodne z WWW
   4. Przenośne kontenery
  2. Skalowalna grafika wektorowa
   1. Zagnieżdżanie kodu SVG
   2. Dodawanie skryptów
   3. Zagnieżdżony kod SVG
  3. Krótki przegląd języka SVG
   1. Podstawowe figury i atrybuty
   2. Elementy def, gradienty, filtry i efekty
  4. Mikser — SVG i Ajax
   1. Obiekt Canvas w HTML5
  5. Przyszłość grafiki
 11. 9. Witryny typu mashup
  1. Wyświetlanie map za pomocą Google’a
   1. Google Maps — szybko i łatwo
   2. Trasa podróży
  2. Druga usługa — Flickr
   1. Tworzenie witryny typu Mashup
   2. Tworzenie obiektów Photo i dalsze rozważania o bibliotece Prototype i funkcjach lokalnych
   3. Usługi Flickr i Google na stronie z zakładkami
  3. Dodawanie usług Technorati do witryny mashup
  4. Modyfikowanie witryny mashup
   1. Dostępne zakładki
   2. Google Maps, Internet Explorer i sytuacje, kiedy lepiej odpuścić
   3. Abstrakcja usług sieciowych
  5. Nowa wersja klientów
   1. Aplikacja bez skryptów
   2. Nowy klient ajaksowy
  6. Podsumowanie informacji o witrynach mashup
 12. 10. Skalowanie, infrastruktura i tworzenie witryn od podstaw
  1. Platformy — ścisłe czy luźne powiązanie
  2. Usługi sieciowe — zasoby i bezpieczeństwo
  3. Biblioteki Ajaksa — własne czy zewnętrzne?
  4. Projektowanie aplikacji ajaksowych od podstaw
   1. Umieszczanie funkcjonalności w modułach
   2. Zarządzanie i testy
   3. Wyciekanie pamięci, pamięć lokalna i stabilność
   4. Redukowanie efektów do ich najprostszej postaci
   5. Krytyczne obszary witryny
   6. Rozwaga w tworzeniu witryn mashup
   7. Różnorodność urządzeń
   8. Ograniczanie „odjazdowych” efektów
   9. Jednak czasem warto użyć „odjazdowych” efektów
  5. Rekomendowane platformy
   1. ASP.NET i AJAX
   2. Java i GWT
   3. Platformy języka PHP
   4. Python, GWT i Django
   5. Hej! Tu Perl!
   6. Ruby on Rails, Ajax i ścisłe powiązanie
  6. A więc naprzód z Ajaksem
 13. A. O autorce
 14. Indeks
 15. Kolofon
 16. Copyright

Product information

 • Title: Ajax. Implementacje
 • Author(s): Shelley Powers
 • Release date: November 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324613304