O'Reilly logo

Ajax. Implementacje by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. O autorce

Shelley Powers jest projektantką i architektką oprogramowania, fotografikiem i autorką licznych książek komputerowych o projektowaniu stron internetowych i technologiach sieciowych, włączając w to pozycje wydane przez wydawnictwo O’Reilly: Developing ASP Components, Unix Power Tools, wydanie trzecie, Essential Blogging, Practical RDF i Learning JavaScript[4]. Shelley napisała także kilka opublikowanych w różnych źródłach artykułów dotyczących projektowania rozwiązań działających w różnych przeglądarkach, standardów, platformy RDF oraz języków: JavaScript, CSS i HTML, a także pracowała dla czołowych korporacji. Witryna internetowa Shelley z informacjami technicznymi znajduje się pod adresem http://burningbird.net.

[4] Wydanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required