O'Reilly logo

Ajax. Implementacje by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Dodawanie zaawansowanych efektów wizualnych

Ajax nie wymaga skomplikowanych efektów wizualnych. Jedyne potrzebne efekty to te przedstawione w poprzednich rozdziałach: możliwość dodawania, zmieniania i usuwania zawartości strony, ukrywania i wyświetlania nowych danych oraz wyróżniania zmian. Wszystkie te efekty opierają się na stosunkowo prostych i rozpowszechnionych technologiach, takich jak HTML czy CSS. Po drugiej stronie rodziny aplikacji ajaksowych znajdują się bogate aplikacje internetowe (ang. Rich Internet Applications — RIA). Takie programy mają naśladować w przeglądarkach internetowych tradycyjne aplikacje stacjonarne, a do ich tworzenia programiści używają technologii ajaksowych. Aplikacje tego typu to edytory tekstu, arkusze ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required