O'Reilly logo

Ajax. Implementacje by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kolofon

Zwierzę na okładce książki Ajax. Implementacje to lemurek z gatunku Phaner furcifer. Podobnie jak prawie wszystkie lemury, te lemurki żyją wyłącznie na Madagaskarze. Ich macierzystym środowiskiem są lasy deszczowe w północnej i zachodniej części kraju. Te lemurki mają od 45 do 55 centymetrów długości, jednak jej połowę stanowi ogon. Ich angielska nazwa: fork-marked lemur, czyli lemur rozwidlony, pochodzi od czarnych znaków biegnących od każdego oka przez czubek głowy, co tworzy kształt widelca o dwóch zębach. Ten szczególny przedstawiciel naczelnych żywi się głównie żywicą drzew liściastych ze strefy umiarkowanej, jednak czasem, jako źródło białka, je spadź larw insektów, a także same insekty. Te lemurki to najbardziej rozmowne z lemurów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required