Rozdział 1. Wprowadzenie do Ajaksa

Prawdopodobnie używałeś już Ajaksa, korzystając z witryn takich jak Google Maps (http://maps.google.com), silnika wyszukującego A9 Amazonu (http://a9.com) czy Flickr (http://flickr.com). Choć witryny te mają odmienne zadania, wszystkie w dużym stopniu bazują na Ajaksie. Ta technika umożliwia dokonanie wielkiego kroku w kierunku bogactwa zwykłych aplikacji stacjonarnych i to w sposób zgodny z ustalonymi standardami internetowymi.

Ajax i użyteczny internet

Nie musisz już czekać kilku sekund na ponowne wczytanie strony internetowej po kliknięciu jakiegokolwiek jej elementu. Aplikacje Ajax działają w czasie rzeczywistym. Pozwalają przeciągać pola, zamiast zmuszać do klikania strzałek i wpisywania liczb. Przechowują ...

Get Ajax. Wzorce projektowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.