Rozdział 13. Optymalizacja wydajności

Wzorce optymalizacji wydajności poprawiają szybkość działania aplikacji, a także obejmują kilka technik skoncentrowanych na użytkowniku, dzięki którym oczekiwanie na serwer nie jest zbyt nieprzyjemne. Wzorzec Pamięć podręczna po stronie przeglądarki dotyczy tworzenia niestandardowej pamięci w aplikacji i wyjaśnia, dlaczego czasem lepiej jest używać tej techniki zamiast standardowej pamięci przeglądarki. Pobieranie na podstawie przewidywania rozszerza poprzednie zagadnienie, sugerując, że można przewidzieć przyszłe operacje, dzięki czemu potrzebne dane mogą znajdować się w przeglądarce już wtedy, kiedy użytkownik ich zażąda. Kolejny bardzo odmienny sposób na pozbycie się opóźnień polega na prognozowaniu żądanych ...

Get Ajax. Wzorce projektowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.