O'Reilly logo

Ajax. Wzorce projektowe by Michael Mahemoff

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 18. Diagnostyka

Jeśli jest coś pewnego w życiu programisty, to są tym błędy. Programowanie przy użyciu technologii Ajaksa nie jest specjalnie skomplikowane, ale wciąż można oczekiwać pewnych problemów w czasie tworzenia aplikacji, a nawet po jej udostępnieniu. Na szczęście dostępnych jest wiele technik, narzędzi i bibliotek, które pomagają wykrywać problemy. W niniejszym rozdziale narzędzia te podzielone zostały na cztery kategorie.

Rejestrowanie to stara technika polegająca na rejestrowaniu operacji zastosowana tu w przeglądarkach. W tym przypadku rejestrowane komunikaty można wyświetlać w oknie wyskakującym, przesyłać na serwer lub przedstawiać w sposób specyficznych dla danej przeglądarki. Podobnie wzorzec Diagnozowanie opisuje zwykłe ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required