O'Reilly logo

Łamanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS by Jonathan Zdziarski

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Podstawowe techniki łamania zabezpieczeń systemu iOS

Złamanie zabezpieczeń systemu iOS sprawia, że zawarte w nim aplikacje i dane są narażone na kradzież i to zarówno w czasie, gdy telefon nie jest używany, jak i wówczas, gdy ktoś z niego korzysta. Mimo że nie ma stuprocentowej metody wykrywania włamań, to istnieją pewne techniki, przy użyciu których można sprawdzić integralność urządzenia przed rozpoczęciem używania na nim poufnych danych. W rozdziale tym nauczysz się wszystkiego od zdejmowania blokady z iPhone’a (ang. jailbreak) po wstawianie do niego własnego kodu. Po zakończeniu lektury tego rozdziału będziesz wiedział, jak skompilować, podpisać i wstawić kod do systemu iOS, omijając zabezpieczenia urządzenia, dokładnie tak, jak ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required