Rozdział 2. Podstawowe techniki łamania zabezpieczeń systemu iOS

Złamanie zabezpieczeń systemu iOS sprawia, że zawarte w nim aplikacje i dane są narażone na kradzież i to zarówno w czasie, gdy telefon nie jest używany, jak i wówczas, gdy ktoś z niego korzysta. Mimo że nie ma stuprocentowej metody wykrywania włamań, to istnieją pewne techniki, przy użyciu których można sprawdzić integralność urządzenia przed rozpoczęciem używania na nim poufnych danych. W rozdziale tym nauczysz się wszystkiego od zdejmowania blokady z iPhone’a (ang. jailbreak) po wstawianie do niego własnego kodu. Po zakończeniu lektury tego rozdziału będziesz wiedział, jak skompilować, podpisać i wstawić kod do systemu iOS, omijając zabezpieczenia urządzenia, dokładnie tak, jak ...

Get Łamanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.