Rozdział 14. Dalszy rozwój

Z implementowaniem zabezpieczeń jest jak z grą w szachy. Można kupić książkę zawierającą opis typowych aktualnie najpopularniejszych strategii oraz nauczyć się technik obrony przed atakami, ale o wiele ważniejsze jest, aby dobrze nauczyć się grać w tę grę. Hakerzy ciągle znajdują nowe sposoby łamania zabezpieczeń aplikacji, a celem ich ataku najczęściej są programy chroniące ważne dane. Wraz z rosnącą liczbą tego typu aplikacji dla systemu iOS będzie coraz więcej nowych rodzajów ataków i kontrataków, o których jeszcze nic nie napisano. Najważniejsze, czego powinieneś nauczyć się z tej książki, jest to, jak myśli haker, oraz to, jak należy przeciwdziałać jego atakom.

Myśl jak haker

Programiści często zabezpieczają swoje ...

Get Łamanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.