O'Reilly logo

Łamanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS by Jonathan Zdziarski

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Dalszy rozwój

Z implementowaniem zabezpieczeń jest jak z grą w szachy. Można kupić książkę zawierającą opis typowych aktualnie najpopularniejszych strategii oraz nauczyć się technik obrony przed atakami, ale o wiele ważniejsze jest, aby dobrze nauczyć się grać w tę grę. Hakerzy ciągle znajdują nowe sposoby łamania zabezpieczeń aplikacji, a celem ich ataku najczęściej są programy chroniące ważne dane. Wraz z rosnącą liczbą tego typu aplikacji dla systemu iOS będzie coraz więcej nowych rodzajów ataków i kontrataków, o których jeszcze nic nie napisano. Najważniejsze, czego powinieneś nauczyć się z tej książki, jest to, jak myśli haker, oraz to, jak należy przeciwdziałać jego atakom.

Myśl jak haker

Programiści często zabezpieczają swoje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required