Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji

Book description

To unikalny podręcznik, który pomoże Ci sprawnie opanować nawet najtrudniejsze zagadnienia związane z analizą danych. Dowiedz się, jak zbudowany jest proces eksploracji danych, z jakich narzędzi możesz skorzystać oraz jak stworzyć model predykcyjny i dopasować go do danych. W kolejnych rozdziałach przeczytasz o tym, czym grozi nadmierne dopasowanie modelu i jak go unikać oraz jak wyciągać wnioski metodą najbliższych sąsiadów. Na koniec zaznajomisz się z możliwościami wizualizacji skuteczności modelu oraz odkryjesz związek pomiędzy nauką o danych a strategią biznesową. To obowiązkowa lektura dla wszystkich osób chcących podejmować świadome decyzje na podstawie posiadanych danych!

Table of contents

 1. Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji
 2. Dedykacja
 3. Opinie o książce
 4. Przedmowa
  1. Nasze koncepcyjne podejście do nauki o danych
  2. Dla nauczycieli
  3. Inne umiejętności i pojęcia
  4. Podział książki i notacja
  5. Wykorzystywanie przykładów
  6. Podziękowania
 5. 1. Wstęp: myślenie w kategoriach analityki danych
  1. Wszechobecność możliwości pozyskiwania danych
  2. Przykład: huragan Frances
  3. Przykład: prognozowanie odpływu klientów
  4. Nauka o danych, inżynieria i podejmowanie decyzji na podstawie danych
  5. Przetwarzanie danych i Big Data
  6. Od Big Data 1.0 do Big Data 2.0
  7. Dane i potencjał nauki o danych jako aktywa strategiczne
  8. Myślenie w kategoriach analityki danych
  9. Nasza książka
  10. Eksploracja danych i nauka o danych, nowe spojrzenie
  11. Chemia to nie probówki: nauka o danych kontra praca badacza danych
  12. Podsumowanie
 6. 2. Problemy biznesowe a rozwiązania z zakresu nauki o danych
  1. Od problemów biznesowych do zadań eksploracji danych
  2. Metody nadzorowane i nienadzorowane
  3. Eksploracja danych i jej wyniki
  4. Proces eksploracji danych
   1. Zrozumienie uwarunkowań biznesowych
   2. Zrozumienie danych
   3. Przygotowanie danych
   4. Modelowanie
   5. Ewaluacja
   6. Wdrożenie
  5. Implikacje w sferze zarządzania zespołem nauki o danych
  6. Inne techniki i technologie analityczne
   1. Statystyka
   2. Zapytania do baz danych
   3. Magazynowanie danych
   4. Analiza regresji
   5. Uczenie maszynowe i eksploracja danych
   6. Odpowiadanie na pytania biznesowe z wykorzystaniem tych technik
  7. Podsumowanie
 7. 3. Wprowadzenie do modelowania predykcyjnego: od korelacji do nadzorowanej segmentacji
  1. Modele, indukcja i predykcja
  2. Nadzorowana segmentacja
   1. Wybór atrybutów informatywnych
   2. Przykład: wybór atrybutu z wykorzystaniem przyrostu informacji
   3. Nadzorowana segmentacja z użyciem modeli o strukturze drzewa
  3. Wizualizacja segmentacji
  4. Drzewa jako zbiory reguł
  5. Szacowanie prawdopodobieństwa
  6. Przykład: rozwiązywanie problemu odpływu abonentów z wykorzystaniem indukcji drzewa
  7. Podsumowanie
 8. 4. Dopasowywanie modelu do danych
  1. Klasyfikacja za pomocą funkcji matematycznych
   1. Liniowe funkcje dyskryminacyjne
   2. Optymalizacja funkcji celu
   3. Przykład wydobywania dyskryminatora liniowego z danych
   4. Liniowe funkcje dyskryminacyjne do celów scoringu i szeregowania wystąpień
   5. Maszyny wektorów wspierających w skrócie
  2. Regresja za pomocą funkcji matematycznych
  3. Szacowanie prawdopodobieństwa klas i „Regresja” logistyczna
   1. * Regresja logistyczna: kilka szczegółów technicznych
  4. Przykład: indukcja drzew decyzyjnych a regresja logistyczna
  5. Funkcje nieliniowe, maszyny wektorów wspierających i sieci neuronowe
  6. Podsumowanie
 9. 5. Nadmierne dopasowanie i jego unikanie
  1. Generalizacja
  2. Nadmierne dopasowanie („przeuczenie”)
  3. Badanie nadmiernego dopasowania
   1. Dane wydzielone i wykresy dopasowania
   2. Nadmierne dopasowanie w indukcji drzew decyzyjnych
   3. Nadmierne dopasowanie w funkcjach matematycznych
  4. Przykład: nadmierne dopasowanie funkcji liniowych
  5. * Przykład: dlaczego nadmierne dopasowanie jest niekorzystne?
  6. Od ewaluacji danych wydzielonych do sprawdzianu krzyżowego
  7. Zbiór danych dotyczących odpływu abonentów — nowe spojrzenie
  8. Krzywe uczenia się
  9. Unikanie nadmiernego dopasowania i kontrola złożoności
   1. Unikanie nadmiernego dopasowania w indukcji drzew decyzyjnych
   2. Ogólna metoda unikania nadmiernego dopasowania
   3. * Unikanie nadmiernego dopasowania w celu optymalizacji parametrów
  10. Podsumowanie
 10. 6. Podobieństwo, sąsiedzi i klastry
  1. Podobieństwo i odległość
  2. Wnioskowanie metodą najbliższych sąsiadów
   1. Przykład: analityka whisky
   2. Najbliżsi sąsiedzi w modelowaniu predykcyjnym
    1. Klasyfikacja
    2. Szacowanie prawdopodobieństwa
    3. Regresja
   3. Ilu sąsiadów i jak duży wpływ?
   4. Interpretacja geometryczna, nadmierne dopasowanie i kontrola złożoności
   5. Problemy z metodami najbliższych sąsiadów
    1. Zrozumiałość
    2. Wymiarowość i wiedza fachowa
    3. Wydajność obliczeniowa
  3. Kilka istotnych szczegółów technicznych dotyczących podobieństw i sąsiadów
   1. Atrybuty heterogeniczne
   2. * Inne funkcje odległości
   3. * Funkcje łączące: obliczanie wskaźników na podstawie sąsiadów
  4. Klastrowanie
   1. Przykład: analityka whisky — nowe spojrzenie
   2. Klastrowanie hierarchiczne
   3. Najbliżsi sąsiedzi na nowo: klastrowanie wokół centroidów
   4. Przykład: klastrowanie wiadomości biznesowych
    1. Przygotowanie danych
     1. Klastry wiadomości
   5. Zrozumienie wyników klastrowania
   6. * Wykorzystywanie uczenia nadzorowanego do generowania opisów klastrów
  5. Krok wstecz: rozwiązywanie problemu biznesowego kontra eksploracja danych
  6. Podsumowanie
 11. 7. Myślenie w kategoriach analityki decyzji I: co to jest dobry model?
  1. Ewaluacja klasyfikatorów
   1. Zwykła dokładność i jej problemy
   2. Macierz pomyłek
   3. Problemy z niezrównoważonymi klasami
   4. Problemy nierównych kosztów i korzyści
  2. Generalizowanie poza klasyfikacją
  3. Kluczowa platforma analityczna: wartość oczekiwana
   1. Wykorzystywanie wartości oczekiwanej do systematyzowania zastosowania klasyfikatora
   2. Wykorzystywanie wartości oczekiwanej do systematyzowania ewaluacji klasyfikatora
    1. Stopy błędów
    2. Koszty i korzyści
  4. Ewaluacja, skuteczność bazowa oraz implikacje dla inwestowania w dane
  5. Podsumowanie
 12. 8. Wizualizacja skuteczności modelu
  1. Ranking zamiast klasyfikowania
  2. Krzywe zysku
  3. Wykresy i krzywe ROC
  4. Pole pod krzywą ROC (AUC)
  5. Krzywe łącznej reakcji i krzywe przyrostu
  6. Przykład: analityka skuteczności w modelowaniu odpływu abonentów
  7. Podsumowanie
 13. 9. Dowody i prawdopodobieństwa
  1. Przykład: targetowanie klientów reklam internetowych
  2. Probabilistyczne łączenie dowodów
   1. Prawdopodobieństwo łączne i niezależność
   2. Twierdzenie Bayesa
  3. Zastosowanie twierdzenia Bayesa w nauce o danych
   1. Niezależność warunkowa i naiwny klasyfikator bayesowski
   2. Zalety i wady naiwnego klasyfikatora bayesowskiego
  4. Model „przyrostu” wartości dowodu
  5. Przykład: przyrosty wartości dowodów z „polubień” na Facebooku
   1. Dowody w akcji: targetowanie klientów reklamami
  6. Podsumowanie
 14. 10. Reprezentacja i eksploracja tekstu
  1. Dlaczego tekst jest istotny
  2. Dlaczego tekst jest trudny
  3. Reprezentacja
   1. Worek słów (bag of words)
   2. Częstość termów
   3. Mierzenie rzadkości (sparseness): odwrotna częstość w dokumentach
   4. Łączenie reprezentacji: TFIDF
  4. Przykład: muzycy jazzowi
  5. * Związek IDF z entropią
  6. Oprócz worka słów
   1. N-gramy
   2. Ekstrakcja wyrażeń nazwowych
   3. Modele tematyczne
  7. Przykład: eksploracja wiadomości w celu prognozowania zmian cen akcji
   1. Zadanie
   2. Dane
   3. Wstępne przetwarzanie danych
   4. Wyniki
  8. Podsumowanie
 15. 11. Myślenie w kategoriach analityki decyzji II: w kierunku inżynierii analitycznej
  1. Targetowanie najlepszych potencjalnych klientów przesyłek organizacji pozyskujących fundusze
   1. Platforma wartości oczekiwanej: rozkład problemu biznesowego i ponowne zestawienie elementów rozwiązania
   2. Krótka dygresja na temat stronniczości selekcji
  2. Nowe, jeszcze bardziej zaawansowane spojrzenie na nasz przykład odpływu abonentów
   1. Platforma wartości oczekiwanej: strukturyzacja bardziej skomplikowanego problemu biznesowego
   2. Ocena wpływu zachęty
   3. Od rozkładu wartości oczekiwanej do rozwiązania z obszaru nauki o danych
  3. Podsumowanie
 16. 12. Inne zadania i techniki nauki o danych
  1. Współwystąpienia i zależności: znajdowanie elementów, które idą w parze
   1. Pomiar zaskoczenia: przyrost i dźwignia
   2. Przykład: piwo i kupony loteryjne
   3. Zależności pomiędzy polubieniami na Facebooku
  2. Profilowanie: znajdowanie typowego zachowania
  3. Predykcja połączeń i rekomendacje społecznościowe
  4. Redukcja danych, informacje ukryte i rekomendacje filmów
  5. Stronniczość, wariancja i metody zespalania
  6. Oparte na danych wyjaśnianie przyczynowe i przykład marketingu wirusowego
  7. Podsumowanie
 17. 13. Nauka o danych i strategia biznesowa
  1. Myślenie w kategoriach analityki danych, raz jeszcze
  2. Osiąganie przewagi konkurencyjnej przy pomocy nauki o danych
  3. Utrzymywanie przewagi konkurencyjnej przy pomocy nauki o danych
   1. Nadzwyczajna przewaga historyczna
   2. Wyjątkowa własność intelektualna
   3. Wyjątkowe niematerialne aktywa zabezpieczające
   4. Lepsi badacze danych
   5. Lepsze zarządzanie zespołem nauki o danych
  4. Pozyskiwanie badaczy danych i ich zespołów oraz opieka nad nimi
  5. Badanie studiów przypadku z zakresu nauki o danych
  6. Gotowość do przyjmowania kreatywnych pomysłów z każdego źródła
  7. Gotowość do oceny propozycji projektów z zakresu nauki o danych
   1. Przykładowa propozycja eksploracji danych
   2. Błędy w propozycji Big Red
  8. Dojrzałość firmy w sferze nauki o danych
 18. 14. Zakończenie
  1. Podstawowe pojęcia nauki o danych
   1. Zastosowanie naszych podstawowych pojęć do nowego problemu: eksploracji danych urządzeń przenośnych
   2. Zmiana sposobu myślenia o rozwiązaniach problemów biznesowych
  2. Czego dane nie mogą dokonać: nowe spojrzenie na decydentów
  3. Prywatność, etyka i eksploracja danych dotyczących konkretnych osób
  4. Czy jest coś jeszcze w nauce o danych?
  5. Ostatni przykład: od crowdsourcingu do cloudsourcingu
  6. Kilka słów na zakończenie
 19. A. Przewodnik dotyczący oceny propozycji
  1. Zrozumienie uwarunkowań biznesowych i zrozumienie danych
  2. Przygotowanie danych
  3. Modelowanie
  4. Ewaluacja i wdrożenie
 20. B. Jeszcze jedna przykładowa propozycja
  1. Scenariusz i propozycja
  2. Wady propozycji GGC
 21. C. Słowniczek
  1. A priori
  2. Atrybut (pole, zmienna, funkcja)
  3. Brak wartości
  4. Cecha
  5. Czułość
  6. Czyszczenie/oczyszczanie danych
  7. Dokładność (stopa błędu)
  8. Eksploracja danych (data mining)
  9. Indukcja
  10. KDD
  11. Klasa (etykieta)
  12. Klasyfikator
  13. Koszt (użyteczność/strata/opłacalność)
  14. Krotka
  15. Macierz pomyłek
  16. Model
  17. Odkrywanie wiedzy
  18. Odkrywanie zależności
  19. OLAP (MOLAP, ROLAP)
  20. Pokrycie (coverage)
  21. Pole
  22. Próbka i.i.d.
  23. Przykład
  24. Rekord
  25. Schemat
  26. Specyficzność
  27. Sprawdzian krzyżowy
  28. Stopa błędu
  29. Strata
  30. Uczenie maszynowe
  31. Uczenie nadzorowane
  32. Uczenie nienadzorowane
  33. Użyteczność
  34. Wdrożenie modelu
  35. Wektor cech (rekord, krotka)
  36. Wymiar
  37. Wystąpienie (przykład, przypadek, rekord)
  38. Zbiór danych
 22. Bibliografia
 23. D. O autorach
 24. Indeks
 25. Copyright

Product information

 • Title: Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji
 • Author(s): Foster Provost, Tom Fawcett
 • Release date: November 2014
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324696130