O'Reilly logo

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji by Tom Fawcett, Foster Provost

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Przewodnik dotyczący oceny propozycji

Skuteczne myślenie w kategoriach analityki danych powinno umożliwiać Ci systematyczną ocenę potencjalnych projektów eksploracji danych. Dzięki materiałom zawartym w tej książce zyskałeś niezbędne podstawy do ich oceny oraz znajdowania w nich ewentualnych błędów. Ta umiejętność może być stosowana zarówno do oceny Twoich własnych propozycji, jak i propozycji firmowych zespołów do spraw nauki o danych lub konsultantów zewnętrznych.

Przedstawiamy zestaw pytań, które należy uwzględnić podczas rozpatrywania projektu eksploracji danych. Pytania są przedstawione w kontekście procesu eksploracji danych, który szczegółowo omówiliśmy w Rozdział 2. i wykorzystywaliśmy jako platformę koncepcyjną w całej książce. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required