O'Reilly logo

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji by Tom Fawcett, Foster Provost

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Reprezentacja i eksploracja tekstu

Podstawowe pojęcia: Znaczenie konstruowania przyjaznych eksploracji reprezentacji danych; Reprezentacja tekstu do celów eksploracji danych.

Przykładowe techniki: Reprezentacja worka słów (bag of words); Kalkulacja TFIDF; N-gramy; Sprowadzanie do formy podstawowej (stemming); Ekstrakcja wyrażeń nazwowych; Modele tematyczne.

Do tej pory ignorowaliśmy lub omijaliśmy istotny etap procesu eksploracji danych: przygotowanie danych. Świat nie zawsze obdarowuje nas danymi reprezentowanymi jako wektory cech, które większość metod eksploracji danych przyjmuje za dane wejściowe. Dane są przedstawiane w sposób naturalny dla problemów, z których się wywodzą. Jeśli chcemy zastosować wiele narzędzi eksploracji danych, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required