O'Reilly logo

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji by Tom Fawcett, Foster Provost

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

Książka Analiza danych w biznesie przeznaczona jest dla kilku rodzajów czytelników:

  • Dla biznesmenów, którzy będą pracować z badaczami danych, zarządzając projektami z zakresu nauki o danych lub inwestując w przedsięwzięcia związane z nauką o danych.

  • Dla deweloperów, którzy będą wdrażać rozwiązania oparte na nauce o danych.

  • Dla przyszłych badaczy danych.

To nie jest książka o algorytmach i nie jest ona zamiennikiem książki na ten temat. Celowo unikaliśmy przy jej pisaniu podejścia opartego na algorytmach. Uważamy, że istnieje stosunkowo niewielki zbiór najważniejszych zasad, które leżą u podstaw technik wydobywania użytecznej wiedzy z danych. Zasady te służą jako fundament wielu znanych algorytmów eksploracji danych. Co więcej, zasady te ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required