9.2. Używanie kontrolki ListView do tworzenia aplikacji opartych na listach

Jim Blackler

Problem

Wiele aplikacji mobilnych działa w podobny sposób — umożliwia użytkownikom przeglądanie wieloelementowych list i manipulowanie nimi. W jaki sposób programiści mogą wykorzystać standardowe klasy interfejsu użytkownika Androida do szybkiego zbudowania aplikacji, która działa w sposób oczekiwany przez użytkownika, czyli udostępnia dane na liście?

Rozwiązanie

Należy zastosować kontrolkę ListView. Kontrolka ta daje bardzo duże możliwości, jest dobrze dostosowana do wielkości ekranu i ograniczeń związanych z aplikacjami mobilnymi, a służy do wyświetlania listy wierszy. W tej recepturze pokazano, jak skonfigurować kontrolkę ListView z wierszami ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.