9.5. Stosowanie nagłówków sekcji w kontrolkach ListView

Wagied Davids

Problem

Programista chce wyświetlać elementy podzielone na kategorie (np. według godzin i dat, rodzajów produktu, poziomu sprzedaży lub cen).

Rozwiązanie

Można wykorzystać wymyślone przez Jeffa Sharkeya nagłówki sekcji do wyświetlania wpisów w pamiętniku według dni.

Omówienie

Jeff Sharkey zaimplementował pierwsze nagłówki sekcji (http://jsharkey.org/blog/2008/08/18/separating-lists-with-headers-in-android-09/) niedługo po pojawieniu się Androida — gdy dostępna była wersja 0.9. Jeff chciał odtworzyć styl standardowej aplikacji Settings, która wówczas wyglądała podobnie jak na rysunku poniżej (w tej recepturze zobaczysz, jak utworzyć widoczną na tym rysunku ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.